Where we teach

Australia
Martin, Bec and Rozlyn

Colombia and South America
Martin

England
Farah

Germany
Stina

Italy
Alessandra

New Zealand
Farah

Norway, Denmark, Sweden
Stina

Spain
Martin

USA
Alessandra, Robin, Ruella, Larry, Susan and Farah
Clinics are held regularly in California, Oklahoma, Massachusetts, Florida, New Mexico and across the USA.

elena

IMG_2396

                                                     shr_09_2014_susan_noble_

sam3